Search
  • romansebranek

Jak v kontextu Covid-19 efektivně snižovat IT náklady bez přímého dopadu do IT security

23 views0 comments